Framework for growth and life

The Task

EjendomDanmark is the business organization for property owners, landlords and administrators in Denmark. They represent approx. 85% of the professional real estate market with over 100,000 employees and a turnover of just under DKK 100 billion. EjendomDanmark wanted a complete revitalization of the brand and a more modern and visible profile.

English

Meeting Culture Campaign

The Task

Most companies have a lot of meeting activity and one or more meeting rooms with screens and conference equipment. But it can be difficult to find out who is responsible for updating the AV solutions when the technology becomes obsolete. dnp denmark, which is behind the meeting room concept sessions, asked us to develop a campaign that could give the salespeople leads to work with.

English

Kender du mødetypen?

Opgaven

De fleste virksomheder holder masser af møder og har et eller flere møderum med skærme og konferenceudstyr. Men det kan være svært at finde frem til, hvem der tager beslutning om at opdatere AV løsningerne, når teknikken bliver forældet. dnp denmark, som står bag møderumskonceptet sessions, bad os udvikle en kampagne, der kunne give sælgerne emner at arbejde med.

Danish

Push the bar higher

Sæt barren højere

Global omni-channel campaign

The task

In connection with the launch of the new hearing aid; Beltone Amaze, Beltone wanted a global campaign focusing primarily on the US market. Beltone wanted the campaign to communicate that Beltone Amaze is one of the world's first hearing aids that comes with built-in rechargeable batteries and a docking station.

English

Global omni-channel kampagne

Opgaven

I forbindelse med lanceringen af det nye høreapparat; Beltone Amaze, ønskede Beltone en global kampagne med primært fokus på det amerikanske marked. Kampagnen skulle kommunikere, at Beltone Amaze er et af verdens første høreapparater med indbygget genopladeligt batteri med dertilhørende docking-station.

Danish

Brandaktivering på tværs af Øresund

Baggrund

ForSea, tidligere HH Ferries/Scandlines, har repositioneret sig som den mest bæredygtige transport over Øresund. Med en total omlægning til batteridrift på flere færger, eliminerer ForSea brugen af fossile brændstoffer og reducerer derved CO2-udslip og lokal forurening – til glæde for passagerer og havmiljø i Øresundsregionen.

Danish

Brand-activation across the sound

Background

ForSea, formerly HH Ferries/Scandlines, have repositioned themselves as the most sustainable way of transportation across the Sound. With a total conversion to battery operation on multiple ferries, ForSea eliminates the use of fossil fuels, thereby reducing CO 2 emissions and local pollution - to the benefit of both passengers and the marine environment in the Øresund region.

English

Online-to-retail Awareness

Pages