Stop Hadforbrydelser

Hands On - Få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Opgaven

Hovedparten af folkeskoleelever vælger gymnasiet eller HF efter folkeskolen. Så 3F, Dansk Industri, Dansk Metal, HK og Teknisk Landsforbund gik sammen i en samlet indsats og kontaktede Raffinaderiet med et ønske om en kampagne, som kunne præsentere erhvervsuddannelserne som et attraktivt alternativ til de gymnasiale retninger.

Danish

Spillefuglen - National kampagne

Opgaven

1 ud af 12 danskere er afhængige af spil i én eller anden grad. Til trods for det, er gambling stadig et tabu-emne, som ikke får den opmærksomhed det fortjener. Nøglen til at bryde tabuet, er at give de berørte parter information omkring advarselstegn, og brugbare råd til hvordan de kan får styr på gamblingen.

Danish

Spillefuglen national campaign

The Task

1 in every 12 Danes is addicted to gambling to some degree. Despite this, gambling is a public taboo that does not get the attention it deserves. Providing inflicted parties with information about warning signs, and giving tangible advice on how to control gambling is key to breaking down the taboo.

English

Ultra-lokal opmærksomhed

Opgaven 

Dansk Retursystem bad Raffinaderiet om at udvikle et nyt logo og en lanceringskampagne, der kunne få danskerne til at tage godt imod de nye, smarte pantstationer, hvor man kan aflevere al sin pant i én samlet sæk. Udfordringen var at hver station åbnede med forskudt dato i mere end 8 forskellige byer med hver sin demografi.

Danish

Hands On

The Task

The majority of students finishing elementary school are going straight to high school. With the "Hands On Campaign" we wanted to inform students about vocational education as an attractive option to High School.

English

Stop Hadforbrydelser

Pinpointed awareness