English

 

Raffinaderiet & Biomega will electrify a bike path near you

We’re proud to announce our collaboration with Danish design company Biomega. Biomega have produced design bicycles with and with electrical assistance for over 25 years. Raffinaderiet will not only handle content production and social media but also acts as a strategic partner for all digital, launches and retail concepts.

Danish

 

Raffinaderiet hjælper Biomega med at få medvind på cykelstierne

Vi er stolte af at kunne præsentere et samarbejde med den danske designvirksomhed Biomega. Udover at varetage contentproduktion, sociale medier og al digital kommunikation skal Raffinaderiet også hjælpe med lanceringer og butikskoncept.

Generér leads online

Danish

Generér leads online

Mange B2B virksomheder behandler deres hjemmeside som et showroom uden sælgere. De går glip af en hel del forretning, da erfaringer viser, at en B2B-virksomhed kan konvertere 1-2% af trafikken til konkrete salgs-leads til sælgere og forhandlere.

For internationalt orienterede B2B virksomheder er websitet det primære udstillingsvindue. Både når det gælder synlighed overfor potentielle kunder og overfor forhandlere. Alligevel er det kun et fåtal, der udnytter det potentiale fuldt ud.

Generate leads online

English

Generate leads online

Many B2B companies treat their homepage like a showroom without vendors, and consequently miss out on a lot of business. But research shows that a B2B company can convert 1-2% of online traffic into concrete sales leads to sellers and dealers.

For internationally oriented B2B companies the website is the primary showcase, both in terms of visibility to potential customers and to dealers. Yet only a minority exploits its full potential.

Activate your sellers and dealers

English

Activate your sellers and dealers

A typical B2B dealer has products from around 30 suppliers in his portfolio – and you’re up against all of them. Sales companies have to fight with product groups for attention and sales time. So why should sellers spend time on your product? The answer is the mobilization and motivation of the sales force.

Aktiver dine sælgere og forhandlere

Danish

Aktiver dine sælgere og forhandlere

En typisk B2B forhandler har produkter fra omkring 30 leverandører i sin portefølje, som du er oppe imod. I dine salgsselskaber skal du kæmpe om opmærksomhed og salgstid med andre produktgrupper. Så hvorfor er det lige, at sælgerne skal bruge tid på netop dit produkt? Opskrifterne på succes er mobilisering og motivation af salgsstyrken.

Nyt Skanska Magazine

Danish

Vi har endnu engang, lavet Skanska Magazine. Denne gang handler det om arbejdsliv.

Læs det her.

 

English

Let the user journey define your media strategy

If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? This classic paradox can also be applied to marketing. Because if no one from your audience sees your campaign, does it exist? 

Danish

Lad brugerrejsen styre din mediestrategi

Hvis et træ falder i skoven, men ingen hører det, laver det så en lyd? Det klassiske paradoks gør sig også gældende for annoncering. For hvis ingen fra din målgruppe ser din kampagne, eksisterer den så?

De senere års digitalisering af medielandskabet har givet mange marketingchefer grå hår i hovedet. Skal vi holde os til vores gennemprøvede kombination af TV, outdoor og print og så supplere med lidt digitalt? Eller skal vi gå all-in på målbare digitale kampagner?

Danish

Relevans og indhold er vigtigere end nogensinde

En markant procentdel af den samlede reklameomsætning i Danmark investeres i traditionelle betalte medier. Men giver det overhovedet mening at bruge omkring 1,3 mia. kr. pr. måned på traditionelle medier, når vi ved, at forbrugernes holdning til reklame har ændret sig voldsomt indenfor det seneste årti?

Pages