Sammen Udvikler Vi Danmark

Opgaven

De fleste tænker på KMD som en stor IT virksomhed, som håndterer pension og lønudbetalinger og sponsorerer Ironman. Men dette er kun en lille del af hvad KMD laver. KMD har også en bred vifte af spændende CSR-relaterede projekter, som de gerne ville fortælle om.

Danish

Tæt På

Opgaven

At være på forkant med sine kunders behov og ønsker er essentielt for alle virksomheder. I stedet for at lave en retrospektiv rapport med en slavisk gennemgang af året der gik, ønskede Codan at lave noget anderledes. Noget mere aktuelt og nutidigt. Noget som kunne være med til at fastslå hvilke CSR initiativer Codan skulle være en del af i fremtiden.

Danish

CSR Rapport

Opgaven

PFA kom til os med et ønske om at lave en ny og anderledes type CSR rapport. Hovedkriteriet var, at det skulle være levende og dynamisk, og adressere mange forskellige interessenter og målgrupper på én gang. Derudover skulle det engagere alle slags læsere med en personlig og vedkommende historie.

Danish

CSR Rapport

The Task

PFA came to us with a wish to make a new and different type of CSR report. The main criteria were that it had to be alive, dynamic and address the many different stakeholders and target audiences and their various requirements. Furthermore it should engage every type of reader with a personal and relatable story.

Engelsk

Ansvarlighedsrapport 2016

Opgaven

Skandia har givet mennesker økonomisk tryghed i mere end 160 år. Blandt andet gennem en stærk tradition for nytænkning, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet. Skandia havde brug for at samle deres ansvarligheds-aktiviteter i én samlet rapport der udgives årligt.

Danish

CSR report

The task

Skandia has given people financial security for more than 160 years. Among other things, through a strong tradition of innovation, product development and commitment to the community. Skandia needed to combine their corporate responsibility activities in one single report published annually.

Engelsk

Tæt På

The Task

Being at the forefront in terms of clients' needs and wishes is essential for every business. Instead of making a retrospective report guessing the trends of the future, Codan wanted to create something else – something more contemporary – when determining which CSR initiatives they should organize in the future.

Engelsk

Sammen Udvikler Vi Danmark

The Task

Most people think of KMD as a major IT company, affiliated with the Ironman competition and the handling of retirement and salary payments. But this is only part of what KMD does. KMD also has a wide range of CSR-related initiatives – a plethora of great stories they wanted to get out.

Engelsk