Danish

Mød Dennis Herlev, ny projektleder hos Raffinaderiet

Projektstyring i form af tidsplaner, budgetter og orden i geledderne er ikke fremmedord for vores nye projektleder, Dennis Herlev. Med knapt 15 års erfaring fra Mindshare og Cool Grey har Dennis gennemført flere projekter end der er stjerner på himlen. Stjerner, og geledder for den sags skyld, er heller ikke noget der får Dennis til at løfte øjenbryn – han er nemlig den højest dekorerede krigsveteran vi har på bureauet efter flere kampagner i Afghanistan.

Engelsk

Get to know Dennis Herlev, our new account manager

Project management in the form of schedules, budgets and order in the ranks are no strangers to our new account manager, Dennis Herlev. With over 15 years of experience from the agencies Mindshare and Cool Gray Dennis has completed more projects than there's stars in the sky. When speaking of stars, and ranks for that matter, they're not anything that causes Dennis to shrug his shoulders - he is the highest decorated war veteran at the agency after completing several tours of duty in Afghanistan.

Danish

Byd velkommen til Raffinaderiets nye Senior Art Director: Mikkel Otterstrøm

Engelsk

Welcome Raffinaderiet’s new Senior Art Director: Mikkel Otterstrøm

Welcome to Ambu A/S

Engelsk

After an agency pitch, one of Denmark's leading medtech companies Ambu A/S has selected the Refinery to develop a series of international campaigns for the Neurology and Cardiology markets. Ambu A/S develops, produces, and markets diagnostic and life-supporting equipment and solutions to hospitals and rescue services. The first campaigns will be launched in the US in June 2018.

 

Velkommen til Ambu A/S

Danish

Efter en bureaukonkurrence har et af Danmarks største medtech firmaer, Ambu A/S, valgt Raffinaderiet til at udvikle internationale kampagner for produkter indenfor neurologi og kardiologi. Ambu A/S udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr og services til hospitaler over hele verden. De første kampagner vil blive lanceret i USA i sommeren 2018.

 

We'll make it rain with SRC A/S

SRC Banner
Engelsk

Refinery lead agency for SRC

SRC is one of the world's largest suppliers of irrigation control systems. Their technology operates approx. 13,000 of the world's 35,000 golf courses, thus having a global market share of over 33%. In addition, they also provide control systems for sports fields, parks and agriculture. Raffinaderiet works strategically with an updated brand promise, tagline, identity & logo update, product portfolio name, as well as the execution of day-to-day materials.

Velkommen til SRC A/S

SRC Banner
Danish

Raffinaderiet bliver lead-bureau for SRC

SRC er en af verdens største leverandører af kontrolsystemer til kunstvanding. Deres teknologi driver ca. 13.000 af verdens 35.000 golfbaner, og har dermed en global markedsandel på over 33%. Endvidere leverer de også kontrolsystemer til både sportsbaner, parker og landbrug. Raffinaderiet arbejder strategisk med opdateret brand promise, tagline, identitet & logo-opdatering, navngivning af produkt-portefølje samt med udarbejdelse af dag-til-dag materialer.

Nyt Skanska Magazine

Danish

Vi har endnu engang, lavet Skanska Magazine. Denne gang handler det om arbejdsliv.

Læs det her.

 

Danish

Sammen med dnp har Raffinaderiet udviklet en helt ny platform der skal sprede budskabet om storskærme. Med guides og værktøjer til det rette valg af storskærm, giver siden løsningsmuligheder til alle led lige fra forhandler til forbruger.

Se siden her 

 

Sider