I erkendelse af, at have en markedsandel på godt 50% i Europa og 25% på verdensplan har DLF-Trifolium valgt, at samle sig under et navn; DLF og har i den forbindelse lavet opdateret logo og identitet. Raffinaderiet har udviklet nyt brand promise, logoopdatering og opdateret identitet.