Hvordan lancerer du globalt?

Hvordan lancerer du globalt?

Det kommer nok næppe som nogen stor overraskelse for de fleste, at verden er blevet mindre som et resultat af globalisering og de sidste årstier teknologiske fremskridt. Forbrugere har i dag ubegrænset adgang til medier på tværs af kontinenter og regioner, rejser betydeligt mere end tidligere og er i højere grad en nogensinde udsat for budskaber fra globale brands.

Mens mange globale brands vokser sig større og stærkere, bliver konkurrence for forbrugerens opmærksomhed også mere intens. Af netop den årsag bliver det stadigt mere relevant for virksomheder at skabe effektive globale kampagner, der gør indtryk på tværs af markeder. Det store spørgsmål der står tilbage, er hvordan man går til opgaven at skabe globalt funderede kampagner. For det første bliver man nød til at skelne mellem et lokalt og globalt perspektiv, hvor i hvor høj grad skal kampagner lokaliseres og skræddersyes til lokale markeder.

’One size fits all’ er sjældent løsningen

Mens produkter på det globale marked i stigende grad bliver standardiserede, er det sværere at standardisere kommunikation da forbrugeres adfærd veksler fra marked til marked. Mange virksomheder har oplevet at globalisering af brands ikke er så simpel.

Det er vigtigt, at kampagnens grundkerne er funderet i universelle og globale indsigter og værdier.

Meget ofte kommer det til at handle om, at skabe en balancegang mellem omkostninger og branding fordele i forhold til lokalt forankrede budskaber. Mens de fleste er enige om, at globale virksomheder bliver nød til at gå i en retning af at udvikle globale brands, fordrer det ikke nødvendigvis en ’one-size-fits-all’ løsning. Det er vigtigt, at kampagnens grundkerne er funderet i universelle og globale indsigter og værdier. Dette kan gøres ved, at arbejde med følelsesmæssige og universelle budskaber, som er med til at skabe relevans på tværs af landegrænser, mere end meget rationelle budskaber, som ofte kræver mere omtanke i forhold til lokalering. 

Involver målgruppe og lokale repræsentanter

Kultur har en massiv betydning i forhold til brand acceptance og appeal. Især i forhold til kommunikation via above-the-line media, events og social media. Hvor man før den digitale æra ofte skelnende mellem kulturelle dimensioner set ud fra en geografisk vinkel, skeler man nu i højere fra til andre faktorer såsom alder, interesser og hustandssammensætning. Internationale studier, viser på at forbrugere i højere grad definerer sig selv ud fra interessemæssige og værdibaserede fællesskaber, mere end geografiske og kulturmæssige tilhørsforhold. At samme årsag er det stærkt anbefales værdigt at involvere ens target audience på deres foretrukne platforme. Test, kvalificer og vurder marketing-koncepter med input fra målgruppen – kun derigennem sikres sammenhængskræften mellem produktet, brand og målgruppe. Hvis ikke forbruger-involvering lader sig gøre på et tilstrækkeligt plan, må det som minimum anbefaler at virksomhedens lokale repræsentanter høres og kan komme med input. Dog er det vigtigt, at involveringen ikke udvander eller tager den kreative kant af konceptet.

Lokal kontra global

I udviklingen af globalt funderede koncepter er det vigtigt at vurdere hvor global kontra lokalforankret en kampagne skal være. Tre perspektiver kommer typisk i spil her. Den 100% globale kampage, hvor selv sprog forbliver ens til en version hvor budskaber, sprog og til en vis grad produkt er tilpasset markedet, og sidst den 100% lokalt forankrede kampagne. For de fleste virksomheder ender det oftest med mellemvejen. Med det in mente er det vigtigt at overveje, hvordan målgruppen responderer til ikke bare kampagnens overordnet budskab, men også andre branding elementer som fotostil, tone-of-voice, kommunikation af produktfordele, sammenspillet mellem digitale og fysisk marketingkanaler etc.

Interesseret? Hvis du vil høre globale lanceringer, så skriv til os eller ring på (+45) 53 52 82 00. Vi giver gerne en kop kaffe, og tager en snak om hvordan vi kan flytte din virksomhed ud over grænsen.

SaveSave