Kampagne lancering/fremstød

Dansk Hørecenter

Opgaven

Dansk HøreCenter er en kæde af audiologer med klinikker over hele landet. I forbindelse med GN Store Nords overtagelse af Dansk HøreCenter-kæden, havde de behov for en ny og mere effektfuld marketingstrategi og mediesammensætning, da der var blevet konstateret et faldende afkast på mediebudgettet de foregående år.

Løsningen

Raffinaderiet gennemførte en omfattende målgruppeanalyse for at skabe den nødvendige indsigt forud for udviklingen af et nye kreativt univers: ”Lyt til livet – Hele livet”. Mediemæssigt omlagde vi sammensætningen af betalte medier fra et massivt printtryk til en tungere tilstedeværelse på tv og en responsorienteret digital indsats, hvor medietryk og sammensætning løbende blev optimeret på baggrund af opnåede resultater. 

Dansk HøreCenter oplevede en stigning af kundehenvendelser på godt 200 pct. sammenlignet med året før. Og dét med et mediebudget på kun ca. 70 pct. af det foregående år.

Vil du vide mere?

Jens Grauslund
Grundlægger, strategisk direktør